דבר המנהל

בית הספר תיכון מקיף יהוד, נמנה על מוסדות החינוך המובילים במדינת ישראל. לבית הספר מורשת ארוכת שנים של הצטיינות ומצויינות.

הצטיינות אשר משמעה חתירה מתמדת ובלתי פוסקת להיות הראשונים והמובילים ומצויינות הקוראת להפקה של המירב הטמון באדם וזאת תוך גילוי נקודות האור הטמונות בו.

הצטיינות ומצויינות באות לידי ביטוי הן בתחום הלימודי והן בתחום הערכי.

אנו בבית-הספר רואים ביצירתו של מסד לימודי וערכי את תפקידו המרכזי של בית הספר וזאת תוך אריגת אריג השזור בחוטי שתי וערב של ערכים והישגים לימודיים.

 

זה יובל שנים שבית הספר התיכון המקיף יהוד מוביל עשייה חינוכית תוך כדי עיצובה של הוויה ייחודית של הצטיינות ומצויינות. הוויה הבאה לידי ביטוי בהישגים  המרשימים של בוגרי בית הספר בתחומים השונים של החברה הישראלית.

לבית הספר תפקיד מרכזי בעיצובה של החברה בישראל וככזה אנו רואים לעצמנו זכות להיות שותפים בעיצוב ובהשפעה על פני החברה בישראל וזאת תוך הובלה ועיצוב של בוגרים משמעותיים ואיכותיים.

 

הצטיינות ומצויינות הן אצלנו דרך חיים ונתיב ועל בסיס דרך חיים זאת יובילו אותנו יעדי העל הבאים:

1. קידום הישגי לומדים תוך חתירה מתמדת להצטיינות ומצויינות.

2. טיפוח של סביבה לימודית וערכית אשר תפתח ותטפח מוגנות ובטחון, ערך ומימוש עצמי וזאת תוך שימת דגש על שייכות ומסוגלות עצמית.

3. מענה משמעותי לפרט תוך יצירת מסגרת השמה את הדגש על תפיסת בית הספר כגוף משפחתי ומתן מענה לשונות הקיימת בין בני המשפחה.

 

 

עם הצטרפותי למשפחת בית ספר תיכון מקיף יהוד, ברצוני לשתף אתכם בתחושות ההתרגשות והאתגר הממלאות אותי. בטוחני כי אזכה לשותפות ולשיתוף פעולה מצד משפחת בית הספר כולו.

 

אני מאמין כי לתהליך ולמעשה החינוכי שותפים כל בני המשפחה, קרי, הורים מורים ותלמידים. בטוחני כי שותפות זאת תשגשג ותפרח למען הצלחת תלמידי בית-הספר וזאת תוך קיום ויצירת שיח מכבד, פתוח ואחראי. שיח אשר יוביל להצטיינות ומצויינות.

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ו, הנהלת ביה"ס ואנוכי שמחים לברך את התלמידים ובני משפחותיהם, המורים וצוות העובדים בשנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת.

 

 

                                            בברכה,

                                      חיים בדש

                                      מנהל תיכון מקיף יהוד.