חברי הנהלה

חברי הנהלה
מנהל בית הספר     
חיים בדש
סגנית מנהל פדגוגית
רונית עמרם
סגן מנהל תפעולי
צדוק ירימי
סגנית מנהל חברתית
ליאת מרץ
סגנית מנהל
התאמות והטמעת "עוז לתמורה"
לייקי צירקל
רכזת יועצות
מיכל קפלן
מנהל שכבת י'
סיגל חמו
מנהלת שכבת י"א יעקב מרדכי
מנהלת שכבת י"ב אסנת דוכובני
רכז מב"ר אתג"ר שכבה י' מוטי גבע
רכז מב"ר אתג"ר שכבה יא' אייל בלוק
רכז מב"ר אתג"ר שכבה יב' תמי רדושקביץ