נהלי בית הספר

נהלים ואורחות חיים במקיף יהוד

 

 ביה"ס מעצם מהותו הוא מקום של חינוך ולמידה.

שני הדברים גם יחד יכולים להיעשות באווירה נעימה תוך שיתוף פעולה בין כל באי ביה"ס ליצירת אקלים לימודי נעים ונוח.

אנו מאמינים בדיאלוג ובתפיסת האחר כבעל אישיות ייחודית לו

ומוצאים שיש מקום לסובלנות ולהידברות מכבדת ומכובדת בין התלמידים, המורים והעובדים.

אנו מקדמים ערכים התורמים להפיכת המקום נעים ומזמין לכולנו. הבית  שלנו הוא בית חינוך. חשוב לנו שכל הבאים בשערי בית החינוך ירגישו מוגנים ובטוחים.

כחלק מהתפיסה המכבדת את הזולת  נכתב מסמך זה.

 

במסמך שלפניכם מרוכזים נהלים ואורחות חיים שמטרתם  ליצור מכנה משותף הידוע לתלמידים, מורים, הורים המאפשר מערך הפעלה תקין ונעים.

 

לכל באי ביה"ס חובות וזכויות וכשם שתדרשו את זכויותיכם תדעו למלא גם את חובותיכם.

 

לימודים בתנאים אלו של שיתוף פעולה והבנה יגרמו לכולנו שהות נעימה יותר, הצלחה גדולה יותר בכל מערכות ביה"ס ובאווירה נעימה.

 

שקיפות והעברת מידע- מעבר לשיחות אישיות ,צוות בית הספר עובד במערכת משו"ב ומעדכן  אירועים וציונים של תלמידים. באחריות התלמיד והוריו לעקוב ולהתעדכן בנתונים של התלמיד ובהודעות המופיעות במערכת.

 

הודעות ביה"ס

ביה"ס מפרסם הודעותיו באמצעות  אתר האינטרנט של ביה"ס והמשו"ב.  

יש לבדוק מדי יום הודעות באתר האינטרנט .המידע יכלול גם הודעות על שינוי זמן תחילת יום הלימודים.

הודעה שפורסמה באתר האינטרנט כמוה כמסירת הודעה לתלמיד אישית .האחריות לקבלת המידע היא של התלמיד והוריו.

 חדר מורים  חדר המורים הוא מקום מנוחתם של המורים בין שעור לשיעור. גם המורה זקוק להפסקה.

אין להיכנס לחדר המורים לשיחה עם מורה. במצב חריג יבקש התלמיד מאחד המורים לקרוא למורה עמו הוא מעוניין לדבר.

 

 

התנהלות תקינה בשיעור

זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא הפרעות .המורה אחראי לכל המתרחש בכיתה. התלמיד ישמע להוראות המורה ויבצען.

רשאי מורה לבקש מתלמיד מפריע לצאת מהכיתה. התלמיד יענה מיידית לבקשת המורה. במידה ולתלמיד יש השגות בנושא ,תתקיים שיחת הבהרה לאחר השיעור. אי ביצוע הנחיית המורה תוביל להשעיית התלמיד עד לברור הנושא.

 

כניסה ויציאה מביה"ס

 תלמיד יגיע לביה"ס לשעת תחילת הלימודים עפ"י מערכת השעות. (מערכת השעות ומערכת הצלצולים מופיעה באתר בית הספר)

תלמיד אינו רשאי לעזוב את שטח ביה"ס לפני השעה 11:40 גם אם סיים לימודיו.

 אם סיים לימודיו לפני שעה זו, עפ"י מערכת שעות קבועה, יפנה למזכירת המנהלת לקבלת אישור יציאה.

אם עליו לעזוב לפני שעה זו עליו להצטייד במכתב הורים ולהציגו במזכירות.

 

 

התנהגות

 יש להקפיד על סגנון דיבור הולם מסגרת חינוכית לאורך שעות ההמצאות בביה"ס. פניה מכובדת תזכה למענה מכובד. יש להקפיד על התנהגות מכבדת כלפי כל באי בית הספר.

 אלימות מילולית תגרום לנקיטת צעדי משמעת הכוללים השעיה, זימון הורים, מניעת כניסה לשיעורים ועוד.

אלימות פיזית תגרור אחריה השעייה מיידית מהלימודים, עד 10 ימים במהלכם תתכנס ועדת פרט אשר תדון בהמשך לימודיו של התלמיד הפוגע בבית -הספר.

 

שמירה על ציוד ,סדר וניקיון

יש לשמור על ניקיון ביה"ס הן בכיתה והן בחצר ביה"ס. רכוש ביה"ס נועד לשימושך  אנא שמור עליו. כל פגיעה ברכוש בית הספר באחריות הפוגע.

רכושו האישי של התלמיד הוא באחריותו הבלעדית. אין להשאיר חפצים אישיים ללא השגחה.

רישומי התנהגות

 רישום התנהגות בביה"ס נעשה בצורה ממוחשבת. כל מורה מדווח במשו"ב   רישומי התנהגות של תלמיד הכוללים: איחורים, חיסורים, הפרעות, אי הכנת שעורי בית, חוסר בציוד לימודי.

לנתונים אלו השפעה משמעותית לקביעת ציון ההתנהגות  של תלמיד בסיום מחצית וציון התנהגות  בתעודה . כמו כן , יש לרישומי ההתנהגות השפעה על קביעת הציון במקצוע במסגרת "תלמידאות" שמשקלו 10% מהציון במקצוע.

רישומי ההתנהגות יופיעו במרוכז בתעודה הרשמית.

 

 

 

תלבושת בית הספר והופעה נאותה

 לתיכון תלבושת אחידה הן לתקופת הקיץ והן לתקופת החורף. תלמיד חייב בהופעה לביה"ס בתלבושת ומחויב ללבשה משך כל זמן שהותו בביה"ס הן בשעורים והן בהפסקות.

תלבושת אחידה היא – חולצת טריקו או  מיזע (סווטשרט)צבע חלק ואחיד עם סמל בית הספר מוטבע עליו. מכנסיים- ארוכים או באורך שאינו מעל הברך (כנ"ל חצאית) .

כל שינוי בחולצה במחשוף ואורך החולצה או אורך המכנס ייחשב כאילו לא הופיע התלמיד לביה"ס בתלבושת.

תלבושת בשעורי חינוך גופני- מכנס קצר או אימונית , חולצה עם סמל ביה"ס.

טקסים – חולצת בית ספר לבנה .

בסיורים חד יומיים לימודיים – חייב התלמיד להגיע בתלבושת אחידה

שימו לב – לא ייבחן תלמיד במבחני מתכונת או מבחני בגרות ללא תלבושת אחידה .

תלמיד יגיע לתיכון לבוש בתלבושת בית הספר  .ללא תלבושת , לא יורשה להיכנס לתחום בית הספר.

תלמיד שיימצא בביה"ס ללא תלבושת בשיעור או בהפסקה יורחק מיידית ולא יהיה רשאי להשתתף בשיעור.  לתלמיד זה תירשם הערת היעדרות בשל תלבושת, היעדרות זו תשוקלל בשיטת המנות. תלמיד שהורחק בגין תלבושת אחידה – יגיע למזכירת המנהלת שתתקשר להוריו ותצייד את התלמיד בטופס יציאה . טופס זה עליו להציגו בפני המורה ולמאבטח בשער.

תלמיד התלוי בהסעה , יישאר  במשרד מזכירת מנהלת בית הספר או במשרד מנהל/ת השכבה עד סוף יום הלימודים.

 

טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים

 יש לוודא בתחילת השיעור כי מכשיר הטלפון כבוי ונמצא בתיק. תלמיד שישתמש במהלך שיעור במכשיר יירשם במשו"ב על שימוש במכשיר נייד כהפרעה . 3 רישומים על טלפון נייד יגררו טיפול משמעתי.

במבחנים – כל שימוש בטלפון נייד בזמן מבחן יגרור פסילת המבחן ללא אפשרות להבחנות במועד השלמה.

עישון 

 העישון אסור על התלמידים עפ"י הנחיות משרד החינוך  בכל שטח ביה"ס.

תלמיד שיימצא מעשן יישלח לביתו ויורחק מיום הלימודים בצירוף מכתב שיישלח להוריו.

נמצא מעשן פעם נוספת יורחק ליומיים והוריו יוזמנו לשיחה.  

  

נוכחות היעדרות ואיחורים

 היעדרות תלמיד משעור מונעת מהתלמיד להיות שותף לנעשה לנלמד בכיתה. היעדרות זו מחייבת השלמת חומר לימודי.

 היעדרות  כל היעדרות משעור נרשמת ללא קשר אם הסיבה מוצדקת אם לאו.

תלמיד הנעדר עשרים אחוז מזמן לימודי המקצוע משך שנה משרד החינוך רשאי

לא להכיר בלימודי מקצוע זה ולא לאשר לתלמיד להבחן בו בחינת בגרות.

 

שיטת המנות – הנוכחות בשיעורים כמרכיב בהערכת ההישגים

המשנה החינוכית

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

מהות השיטה ועקרונותיה

1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר  ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.

3. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי  וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.

4. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

1. התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.

2. בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית, ראה הסבר בהמשך).

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד. (יום לאחר האירוע בהצגת אישורים מתאימים, אנו נאפשר שחרור מוקדם בתום השעה הרביעית ביום האירוע עצמו)

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, היעדרות בשל ייצוג בית הספר בתחרויות ספורט, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.

ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר.

ו. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

3.בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה ובמקרים חריגים הנושא יועבר להחלטת מפקח בית הספר.

4.היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות שאינה מוצדקת מהשיעור.

5. עם סיום ספירת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

את האישורים בגין ההיעדרויות יש למסור למחנך, לא יאוחר משבוע ימים לאחר שובו של התלמיד לבית הספר.לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

חישוב על פי "יחידת למידה שבועית"

א. מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית" וישוקלל בהתאם לכמות השיעורים שיילמדו במקצוע

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל) – ציונו בנוכחות אפס.

ג. תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד. על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה שתי נקודות.

ה. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" יקבל במקצוע זה עד ציון 40 שמשמעותו נכשל.

ו. להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרויות "מיחידת למידה שבועית"

ציון הנוכחות

עד 2 יח' (כולל) – תלמיד שנעדר עד 15% משעות ההוראה

אין הורדת ציון

מעל 2 יח' ועד 3 יח'  (כולל) – תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה ועד 20%.

5-

מעל 3 יח' ועד 4 יח'  (כולל) – תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה ועד 25%.

7-

מעל 4 יח' ועד 5 יח'  (כולל) – תלמיד שנעדר מעל 25% משעות ההוראה ועד 30%.

9-

מ-5 יח' ומעלה – תלמיד שנעדר מעל 30% משעות ההוראה

ציון סופי עד 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חישוב הציון הסופי במקצוע על פי השיטה של "יחידת למידה שבועית" – (מנות)

א. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות – לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.

ב. תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל), ציונו הסופי יהיה זהה לציון האקדמי שניתן לו.

ג. היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל.

ד. תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" יקבל במקצוע זה עד ציון 40 שמשמעותו נכשל.

תלמיד שלא נעדר כלל וגיליון האירועים "נקי" יזכה לבונוס של 2 נקודות

מקצוע חינוך גופני אינו נכלל בשיטת המנות ולמקצוע זה חישוב ייחודי.

נסיעות לחו"ל

 

בהוראת משרד החינוך אין לאשר נסיעות לחו"ל על חשבון ימי לימודים.

    במקרים חריגים, הנהלת בית הספר תפנה את ההורים למפקח, לצורך קבלת אישור לנסיעה.

החיסורים בגין נסיעה לחו"ל, שאושרה ע"י ההנהלה, יימנו במניין המנות. דהיינו, לתלמיד יורידו במנות על היעדרות עקב נסיעה לחו"ל, גם אם אושרה ע"י ההנהלה.

 

איחורים 

 איחור לשיעור אינו מקובל  ומבטא חוסר אחריות.

כל איחור ירשם במשו"ב וידווח. זכותו של מורה למנוע מתלמיד מאחר כניסה לכיתה. שעה זו תחשב כהיעדרות.

איחור הנובע מהסעה מאורגנת לא יחשב במניין האיחורים.

למספר האיחורים השפעה על ציון ההתנהגות של התלמיד.

 

 

מבחנים 

לוח מבחנים מתפרסם בתחילת מחצית מביא לידיעת התלמידים תאריכי מבחנים כפי שנקבעו ע"י הנהלת ביה"ס.

*          כל  המבחנים ייערכו במועד שנקבע.

*           במידה ועולה צורך לשנות תאריך. המחנך יפעל מול ההנהלה של ביה"ס ובידה בלבד  הסמכות לשנות מועד מבחן. אישור או דחיית הבקשה יובאו לידיעת התלמידים ע"י המחנך.

*         החומר למבחן יימסר לתלמידים עד שבוע לפני המבחן.

*           התלמיד זכאי לקבל את טופסי המבחן מוקלדים בצורה קריאה .

*           המורה יבדוק את המבחן ויחזיר אותו לתלמידים בצורה מתוקנת עד שלושה שבועות ממועד קיום הבחינה.

 

*           תלמידים שלהם זכאות להתאמת דרכי היבחנות חייבים להיבחן עפ"י ההתאמה שניתנה להם.

*           לא עשה כן התלמיד מבחירתו לא יהיה זכאי למבחן עפ"י ההתאמה במבחנים הבאים (כולל מתכונת ובגרות).

 

טוהר בחינות 

 טוהר בחינות הינו ביטוי לכבוד ואחריות.

חריגה בטוהר בחינות היא: העזרות בחברים בכתב או בע"פ בזמן בחינה. (יודגש כי החריגה היא גם למקבל החומר וגם מוסר החומר). המצאות חומר אסור לשימוש בידי התלמיד בין אם השתמש בו בין אם לא דוגמת פתקים , מחברת לימוד, שימוש בנייד  וכד'.

  

תלמיד שחרג מטוהר בחינות :

–                                            מבחנו יפסל.

–                                            ציונו יהיה קוד 05.

–                                           לא יהיה רשאי להבחן במועד השלמה.

–                                            ציון ההתנהגות יפגע.

 

בחנים

 הבחנים נועדו לאפשר למורה לבדוק את ידע התלמיד בנקודת זמן מסוימת. זכות המורה לבצע בוחן בין אם הודיע עליו ובין אם לאו.

הבוחן יכלול חומר לימודי של עד שלושה שעורים אחרונים.

 מורה ימסור תוצאות הבוחן תוך שבועיים.

ערעור על ציון 

 זכותו של התלמיד לערער על הציון שניתן לו בבחינה .

התלמיד המערער יפנה למורה המלמד ויבקש לבדוק את מבחנו בשנית. נבדק המבחן והתלמיד מבקש להמשיך לערער,  עליו לפנות למזכירות הפדגוגית ולערער באמצעות טופס ערעור טופס ערעור תוך הצגת נימוקים בכתב.

המזכירות הפדגוגית תעביר המבחן לבדיקה חוזרת אצל רכז המקצוע.

הציון הסופי יהיה הציון שייקבע על ידי רכז המקצוע על סמך הבדיקה הנוספת.

 

מבחני השלמה

תלמיד חייב להבחן מבחן במועד א' עפ"י לוח המבחנים שפורסם.

 תלמיד שאינו יכול להבחן מסיבה מוצדקת דוגמת מחלה ממושכת  חייב ליידע את מחנך הכיתה על כך.

 מבחן השלמה הינו מבחן אליו ניגש תלמיד כדי לשפר ציון בחינה או להשלים מבחן ממנו נעדר.

הרישום למועד השלמה יתבצע באתר האינטרנט .

ביה"ס יודיע על מועד סגירת הרישום למועד ב' (לרוב כ-7 ימים לפני מועד הבחינה).

אחריות הרישום למועד השלמה והופעה למבחן היא של התלמיד בלבד.

 

הציון הסופי יהיה הציון האחרון.

 נוהל קביעת ציון 

 המורה קובע את המשקל האחוזי של כל ציון לתעודה.

ציון המקצוע בתעודה הוא ממוצע הציונים במשקלם .

"תלמידאות" מרכיב משמעותי בשקלול הציון הוא הערכת המורה את התלמיד.

הערכה זו ניתנת כציון שמשקלו 10% ומביאה לידי ביטוי בצורה סובייקטיבית את הערכת המורה : להשקעה והתמדה, התנהגות התלמיד בשעורים והתייחסותו למקצוע הנלמד.  בציון זה יבואו לידי ביטוי אירועי התנהגות  כגון- אי הכנת שעורי בית , הקשבה , למידה פעילה , איחורים וכדומה (על ציון זה לא ניתן לערער).

פירוט הציונים יינתן לכל תלמיד ביום ההורים בסיום רבעון א' ו-ג' והשקלול ביניהם יבוא לידי ביטוי בציון התעודה.

תלמיד שלא נבחן מכל סיבה שהיא – ידווח המורה על ציון 11 עד ביצוע מועד השלמה. לא נבחן התלמיד , ישתקלל הציון 11 עם שאר הציונים.

הערכת התנהגות בתעודה – הערכת התנהגות בתעודה נקבעת על ידי המועצה הפדגוגית על סמך התנהגותו ותפקודו של התלמיד,  בכל המערך הלימודי והחברתי בבית הספר.  

ציון שנתי בתעודה

 הציון השנתי הוא בד"כ הממוצע בין שני הסמסטרים למעט מקרים בהם מספר המבחנים בסמסטר א' וב' אינו זהה.  

 

 בחינת מתכונת – בכל אחד ממקצועות הלימוד מתקיימת בחינת מתכונת אחת כל תלמיד חייב להבחן בבחינה זו. אין מועד השלמה למתכונת (בדומה לבחינת בגרות).

מטרת הבחינה היא ליצור מבחן דומה לבחינת הבגרות: אורך המבחן, מבנה המבחן ודרך בדיקתו.

תלמיד שלא נבחן בחינת מתכונת ציונו בבחינה יהיה 11.

תלמיד שמבחנו נפסל בשל אי טוהר בחינות ציונו בבחינה יהיה 05.

 

ציון שנתי לבגרות ( ציון "הגשה")

 ביה"ס מדווח למשרד החינוך  את ציונו השנתי של התלמיד, המביא לידי ביטוי השקעתו והישגיו לאורך כל תקופת לימוד המקצוע .

כל תלמיד הנבחן בחינת בגרות חייב לקבל ציון שנתי.

תלמיד הנעדר 20% ומעלה מזמן לימודי המקצוע רשאי להבחן בבחינת בגרות אך ציון ההגשה יהיה 01.

 הציון נקבע בין המורה המלמד לבין מנהל ביה"ס וסגנית מנהל פדגוגית. ציונו השנתי של התלמיד בתעודה יהווה 70% מהציון.

מבחן המתכונת יהווה 30% מהציון.

ציונים אלו יוכנסו למשו"ב בלשונית "בגרות"   .

הואיל והציון השנתי ידוע לתלמיד, ציון המתכונת ידוע לתלמיד, על אלו ניתן לערער טרם קביעת הציון השנתי. הערעור יימסר למזכירות הפדגוגית עד ארבעה ימים לפני קיום בחינת הבגרות.

לא ניתן לערער על תוספת המורה שניתנה.

בכל מקרה ניתן לערער על ציון שנתי לבגרות עד 24 שעותמפרסום הציונים במשו"ב. 

הערעור יוגש בכתב בלבד למזכירות הפדגוגית תוך פירוט נימוקים.

בבדיקת הערעור ניתן: לשמור על הציון הקיים, להוסיף או לגרוע ממנו.

 עם קבלת תוצאות הבגרות חובת התלמיד לבדוק שציוניו השנתיים המופיעים בדו"ח משרד החינוך זהים לאלו שפורסמו ע"י ביה"ס.

 

קביעת רמות הלימוד של התלמיד בקבוצות אנגלית ומתמטיקה

ביה"ס הוא הקובע את רמת לימודי התלמיד באנגלית ומתמטיקה.

ההחלטה תתבסס על יכולתו של התלמיד והישגיו הלימודיים כשטובת התלמיד והצלחתו הלימודית והרגשית לנגד עיני מקבלי ההחלטה .

ביה"ס יידע את התלמיד והוריו בימי הורים בתעודה או בעת פניית ההורים על מצבו הלימודי של התלמיד והשיקולים שהביאו לקבלת החלטה, שבה ימשיך התלמיד במקצוע.

 

תלמידי י'- במחצית  כיתה י' ובסיומה ימיין ביה"ס את התלמידים לרמות השונות עפ"י הצלחתם הלימודית ועפ"י שיקול דעתה של המועצה הפדגוגית.

 לידיעתכם, הקריטריונים לשיבוץ ברמת לימוד באנגלית ומתמטיקה מפורסמים באתר בית הספר בלשונית המקצוע.

נוהל מעבר כיתה 

תלמיד המתחיל לימודיו בביה"ס ישובץ בכיתת לימוד עפ"י מסלול לימודיו ובקשותיו החברתיות.

יבקש תלמיד לעבור כיתה  יגיש בקשה למחנך שידון בכך עם מנהל/ת השכבה ויועצת השכבה.

פניות למעבר כיתה יהיו עד סוף חודש מחצית א'.

בית הספר שומר על זכותו להעביר תלמיד לכתה אחרת בהתאם להחלטת מועצה פדגוגית או החלטת הנהלה .

 

נוהל מעבר מקצועות מורחבים  (מוגברים 5 יח"ל)

 תלמיד יחל ללמוד בכיתה י' במקצועות לימוד אותם בחר ואושרו לו.

תלמיד יוכל לבחור ב-2 מקצועות מוגברים.

הנהלת ביה"ס תבדוק פניית התלמיד ותאשר שיבוצו בהתאם לקריטריונים של כל אחד ממקצועות המורחבים.

בכל מקרה לא תפתח קבוצת לימוד אם נרשמו אליה פחות מ- 20 תלמידים למעט מקצועות ייחודיים.  

התשובות יינתנו לתלמידים בכתב.

ביקש התלמיד לעבור ממקצוע למקצוע יגיש בקשתו בכתב למחנך עד סוף מחצית א'.  

המחנך יעביר למזכירות הפדגוגית שתדון בבקשה .

סגנית מנהל פדגוגית תבדוק בקשת התלמיד ובמידה ותהיה אפשרות להיענות לה כך יעשה. התשובה תינתן לתלמיד ע"י מחנך הכיתה בכתב.

המועצה הפדגוגית רשאית להחליף/ להוריד מקצוע מוגבר לתלמיד בהתאם לשיקולים פדגוגיים.

 

 

שעורי חנ"ג

 שעור החנ"ג הוא מקצוע חובה .על מנת לקבל תעודת בגרות חייב תלמיד בציון חיובי במקצוע (מעל ל-55).

 

תלבושת חנ"ג – הופעה לשיעור חייבת להיות בתלבושת בית הספר. התלבושת כוללת:

בקיץ: מכנסיים עד לברך חולצת ביה"ס , נעלי התעמלות.

בחורף: אימונית (טרנינג) .לצבע אימונית אין משמעות. (הופעה באימונית לשיעור רגיל כמוה כהופעה ללא תלבושת אחידה).

 

השתתפות  על התלמיד להשתתף באופן סדיר ופעיל במהלך כל השעורים.

 בטיחות  במקצוע החנ"ג עלולות לקרות תאונות ועל כך נדרש התלמיד במשמעת אישית גבוהה וקבלת הנחיות המורה לכל אורך השעורים.

מטעמי בטיחות  אין להתעמל עם עגילים או פירסינג לסוגיו השונים בכל אחד מאברי הגוף.

תלמיד שיופיע עם פירסינג לא יוכל להשתתף ותירשם לו היעדרות.

 ציוני חנ"ג  ציון החנ"ג מתבסס: 60% מהציון על הופעה מסודרת בתלבושת ספורט ועשיית הנדרש.

40% – הישגים לימודיים.

 

בציון י"ב ייכלל ציון מבחן כושר.

תלמיד שציונו בחנ"ג נחסם עקב היעדרויות חייב בקורס קיץ בתשלום להשלמת חומר הלימוד.

לא יוכל התלמיד להשתתף במערכת השוטפת אם לא ביצע קורס קיץ.

 

פעילות חברתית

ביה"ס כגורם מחנך רואה בפעילות החברתית חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

התוכנית החברתית תוצג בפני התלמידים והוריהם בתחילת שנת הלימודים.

השתתפות בפעילות חברתית היא חובה והיעדרות ממנה היא כמו היעדרות ממערכת הלימוד הסדירה.
היעדרות שאינה מוצדקת מאפשרת לביה"ס מניעת זכויות תלמיד כגון: אי-קבלת תעודת הצטיינות, השתתפות בפעילות חברתית אחרת ,השתתפות בשיעור תגבור לימודי, זכות להיבחן באותו שבוע ועד הורדת ציון התנהגות.

 

תלמיד שלא משתתף בפעילות (ולא מפאת מחלה)חייב בהופעה לביה"ס וביצוע מטלות לימודיות שיינתנו ע"י מורי ביה"ס.

ביה"ס שומר לעצמו הזכות למנוע מתלמיד לקחת חלק בפעילות חברתית בין בביה"ס והן מחוץ לו במידה ויש חשש כי ברמת התנהגותו יהווה בעיה.