ביולוגיה

תלמידי כיתה יב' השתתפו ביום פעילות מרוכז בנושא הלב שכלל הרצאה פתיחה מרתקת בנושא הלב, מבנה ותפקוד ובהמשך הדגמות פעילות לב וריאות וניתוח לב.