תלמידי י' תשע"ט

תלמידי ט' מבית הספר סביון - גני יהודה ביקרו באשכול פיס וקיבלו מידע לגבי לימודי מגמות הבחירה המתקיימים באשכול. המורים המלמדים במגמות מדעים, אומנות ותיאטרון פגשו את התלמידים וספרו על תוכנית הלימודים בכל מסלול. ערב בחירת מקצועות מורחבים יתקיים באשכול פיס ביום שלישי, 1-5-2018.

ערב חשיפת מגמות לתלמידי י' תשע"ח

 בערב חשיפת מגמות התיכון שהתקיים באשכול פיס השתתפו  רכזי המגמות והמורים על מנת לאפשר לתלמידי ט' תלמיידי כיתות ט' ללמוד על המגמות הקיימות בתיכון.

 

ביקור כיתות ט' באשכול פיס

תלמידי ט' מבית הספר סביון – גני יהודה ביקרו באשכול פיס וקיבלו מידע לגבי לימודי מגמות הבחירה המתקיימים באשכול. המורים המלמדים במגמות מדעים, אומנות ותיאטרון פגשו את התלמידים וספרו על תוכנית הלימודים בכל מסלול. ערב בחירת מקצועות מורחבים יתקיים באשכול פיס ביום שלישי, 1-5-2018.