MBT

מבת חלל
MBT- חטיבת החלל והתעופה של התעשייה האווירית הממוקמת ביהוד ואשכול פיס, יזמו שיתוף פעולה שמטרתו לתת השראה לתלמידי החטיבות והתיכון ביהוד, לחשוף בפניהם תחומים מרתקים ואופקי התפתחות אישית ומקצועית בתחומי המדעים וטכנולוגיה הקשורים לתעופה וחלל. התוכנית כוללת הרצאות של מתנדבים, סדנאות פעילות וסיורים במעבדות המחקר והפיתוח ב MBT.

סיור במפעל מבת-חלל

בסיור במפעל מבת-חלל, מרכז פיתוח, יצור ושיגור לווינים של התעשייה האווירית ביהוד-מונוסון, המייצר לוויינים ליישומים מגוונים, השתתפו תלמידים מצטיינים מחטיבת ביניים "יגאל אלון" שנבחרו לתוכנית "אמירים".

הסיור כלל ביקור בחדרי הייצור, הבדיקה, המעקב והשליטה אחר לוויינים והסבר חוויתי על השלבים השונים בתהליך ייצור לווינים. התלמידים למדו על מערך השיקולים השונים המלווים את תהליכי הפיתוח והיצור הקשורים לתנאים הקצוניים בחלל.

סיור זה הינו חלק מפעילות המקודמת על ידי מנהלת אשכול פיס ד"ר מיכל שכטר בשיתוף עם האחראית על קשרי קהילה במבת, במטרה לקדם את הקהילה הלומדת בעיר בתחומי המדע והטכנולוגיה ולהצמיח את הדור הבא של מדעני ומהנדסי החלל מתוך מערכת החינוך של יהוד-מונוסון.

התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.

התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.

סדנת בניית מנועים חשמליים

תלמידי חטיבת "סביונים" השתתפו בסדנה בנושא מנועים חשמליים בהנחייתו של אבי תמים, מהנדס אלקטרוניקה, מחטיבת החלל והתעופה MBT. התלמידים למדו
על מנועים חשמליים באופניים וברחפנים ועל סוגי מנועים נוספים. אבי לימד את הילדים על מגנטים, שדות מגנטיים, זרם חשמלי ומעגל חשמלי. בהמשך התנסו התלמידים בעצמם וראו מה קורה לתיל מוליך שנזרים בו זרם בתוך שדה מגנטי שזה העקרון שעליו פועל מנוע חשמלי. התלמידים חוו את לימודי הפיסיקה בלמידה חוויתית בצד עשיה מרחיבת דעת.

   

אבי תמים, מהנדס אלקטרוניקה בחטיבת החלל והתעופה בתעשייה האוירית, העביר סדנה לתלמידי כיתה ז' בחטיבת "יגאל אלון". התלמידים למדו על מנועים שונים, המבנה שלהם והשימושים הנעשים בהם. בחלק המעשי של הסדנה התלמידים למדו על השראת שדה מגנטי ועל הדרכים לבניית מנוע חשמלי מאמצעים פשוטים וזמינים. 

   

הרצאות בנושא חלל ותעופה

תלמידי חטיבות "יגאל אלון", "סביונים" ו"פסגות" למדו על חלל, תעופה ולווינים ממהנדסים העובדים בתעשיית החלל בMBT. 

התלמידים למדו על התנאים הקיימים בחלל, הכירו סוגי לווינים , כיצד משגרים לווינים, למדו על העומסים בחלל ועל התאמת הלווינים לתנאים הקיצוניים בחלל. לקשר בין תעשיית מבת חלל של התעשיה האווירית ותלמידי יהוד יש חשיבות מעבר לתוכן המועבר, האופק החדש שנפתח בפני התלמידים ע"י תקשורת ישירה עם העובדים מהווה השראה, מודל לחיקוי וגאווה לתלמידים.