מובילי חסחשמל

תוכנית "מובילי חסחשמל", משותפת לאשכול פיס ולחברת החשמל. בשנת תשע"ח תלמידי בחטיבת "יגאל אלון" בהובלת המורה שני זמיר, לומדים התלמידים מדוע וכיצד עליהם להצטרף למאמץ של התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל ומתפקדים כשגרירים להעברת המסר. תוכנית זו היא חלק מנושאי תוכן של חברת החשמל, על-מנת לעודד שימוש יעיל ומושכל באנרגיה, מתוך מטרה לשלב ולהטמיע מסרים אלה בקרב תלמידי חטיבות-הביניים ובני-נוער ברחבי ישראל.

תוכנית "מחסחשמל"

בתכנית "מובילי חסחשמל', המשותפת לאשכולות הפיס ולחברת החשמל  לומדים תלמידים מדוע וכיצד עליהם להצטרף למאמץ של התייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל ואף יוצאים לקהילה כשגרירים להעברת המסר.

במסגרת מדיניות קשרי הציבור של חברת החשמל, מקיימת חברת החשמל, באמצעות חטיבת רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברה, פעילות ענפה בקהילה, ברשויות מקומיות  ועם גופים ממלכתיים וארציים שונים, בנושאי תוכן של חברת החשמל, על-מנת לעודד שימוש יעיל ומושכל באנרגיה, מתוך מטרה לשלב ולהטמיע מסרים אלה בקרב תלמידי חטיבות-הביניים ובני-נוער ברחבי ישראל. השנת תשע"ח השתתפו בתוכנית תלמידי חטיבת ביניים "יגאל אלון" בהנחיית המורה שני זמיר. 

יום שיא -סדנה המשלבת ניצול  יכולות טכנולוגיות מתקדמות ונגישות לשימוש חכם ויעיל באנרגיה 

תלמידי חטיבת ביניים "יגאל אלון" השתתפו במהלך השנה בתוכנית "חסחשמל", המתמקדת בנושא התיעלות אנרגטית ועידוד לשימוש מושכל בחשמל כשיגרת חיים.

בפעילות שיא שהתקיימה בבית הספר ב 1-6-2018 התלמידים השתתפו בסדנה לבניית מערכת חכמה לחיסכון בצריכת תאורה בכיתה, מערכת המתריעה על מצב בו יש כיתה לא מאויישת שהאור בה דולק.

המערכת מבוססת על בקר הארדואינו שמקבל קריאות מחיישן תנועה וחיישן אור. כאשר מזוהה מצב בו התאורה דולקת והחדר ריק- מופעל זמזם שמתריע ומזכיר לכבות את האור ובכך ניתן למנוע בזבוז חשמל כשאין איש בחדר.

מטרת הפעילות הייתה לחשוף את המשתתפים למערכות "חכמות" משובצות בקר ולהראות לתלמידים כי הם מסוגלים לבנות בעצמם מערכות שכאלה ואם ירצו לשכלל מיומנויות- כדאי להמשיך ולהעמיק בתחום.

תוכנית "חסחשמל" היא שיתוף פעולה בין אשכול פיס לחברת החשמל.

התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.

התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.

 

התמונה של ‏אשכול פיס יהוד-מונוסון‏.