חדרי בחינה

מבחן בגרות במתמטיקה מועד ב' בתאריך 12.7.18 שעות בחינה:
שאלון 35381 בשעה: 12:45
שאלון 35382 בשעה :10:00
שאלון 35481 בשעה :12:45
ש
אלון 35482 בשעה :10:00
שאלון 35581 בשעה 12:45
שאלון 35582 בשעה 10:00
החדרים יפורסמו ליד החדר של צדוק כל תלמיד יושב ליד שולחן.