נוהל הסדרה למקומות התנסות במע' חברתית

להלן טופס נוהל הסדרה, שעל מקום ההתנדבות למלא. יש להחזיר את הטופס עם כל האישורים לרכזת המעורבות החברתית, אתי אברמוביץ' חדר 216. נוהל הסדרה הינו תנאי לפעילות התנדבותית בכל מקום פעילות.