תמונות - מעורבות חברתית תשע"ט

אליסף פרץ יזמות במוערבות חברתית
אליסף פרץ - הרצאה בנושא יזמות במוערבות חברתית