סיור למוזיאון "החוויה האולימפית" בת"א (16/1/2018)

בתאריך 16/1/2018 ייצאו תלמידי מגמת חינוך גופני לפעילות במוזיאון "החוויה האולימפית" בת"א.

 

במוזיאון יעברו התלמידים בין אולמות שונים וילמדו על הספורט והספורטאים האולימפיים.