מבחן (גיטה) - מוגבר ב , מוגבר א

נושאים לבחינה:

הפיזיולוגיה של המאמץ (גיטה)

מעורבות מסלולי אנרגיה במנוחה ובמאמץ

חומרי הדלק למסלולי אספקת אנרגיה

אספקת אנרגיה וצריכת חמצן במאמצים השונים

מאפייני הפעולה של היחידה המוטורית והשריר השלם