רענון עזרה ראשונה

רענון עזרה ראשונה

בתאריך _________  יתקיים רענון עזרה ראשונה ביה"ס

בין השעות __________

משך הקורס: 6 שעות.

הרענון הוא חלק מהחובה לתעודת עזרה ראשונה בתוקף למדריכי חדרי כושר ובריאות