מבחן 3 - מוגבר א (22/2/2018)

נושאים לבחינה:

 

כושר גופני  (מוטי)  

 

תאוריית ההחלקה  (בספר הלימוד: עמודים 133-140)

 

 

אנטומיה  (אורן)  

 

מערכת הנשימה  (בספר הלימוד: עמודים 244-250)

תפקידי מערכת הנשימה

∗ המבנה האנטומי של מערכת הנשימה

∗ המכניקה של מערכת הנשימה

 

מערכת הדם  (בספר הלימוד: עמודים 269-274, ללא מחזור פעילות)

∗ מבנה מערכת הדם ותפקידיה

∗ הרכב הדם

∗ מחלת האנמיה וגורמיה

∗ מבנה הלב