חומר למבחן לכיתה י"ב בחירה ב' בתיאטרון - 29.10.18

מבחן 1': סגנונות וזרמים בתיאטרון המאה ה-20-21 – ריאליזם

קריאה

 • מקראה כיתה י"ב – חלק ב' – עמ' 3-5; 11-13.
 • מקראה כיתה י' – לחזור ולעיין במחזה "תפוחים מן המדבר".

התמקדות

 • מה תפקיד האביזר והתפאורה בתיאטרון ריאליסטי.
 • מושגים: אשליה של מציאות, פיסת חיים, השהייה של חוסר אמונה
 • כיצד סצנה במחזה "תפוחים מן המדבר" ניתנת להתפענח על פי מושגי הריאליזם.
 • מהם הקונפליקטים ו/או השסעים בחברה הישראלית שמתקשרים לעלילת המחזה "תפוחים מן המדבר" ומהי אמירת המחזאית על שסעים אלה (לדוגמא: לפי תמונת הסיום של המחזה).

 

מבחן 2: ז'אנרים: טרגדיה

קריאה

 • מקראה כיתה י"ב – חלק א': עמ' 70-71; 5-7; 64-65; 22-32.

התמקדות

 • העלילה ב"אדיפוס המלך" בעמודים 22-32 של המקראה.
 • מהם המאפיינים של גיבור טראגי בטרגדיה.
 • מהם ההבדלים בין עצוב, טראגי במובן היומיומי לבין טראגי וטרגדיה בתיאטרון ובדרמה.
 • מהי מקהלה יוונית?
 • מהם תפקידיה?
 • דוגמאות לשלושה תפקידים של המקהלה בעמודים ראשונים של המחזה.

מבחן 3: זרמים בתיאטרון המאה ה-20-21: המופע הפוסטמודרני

קריאה

 • במקראה: כיתה י"ב – חלק ג': עמ' 44-45.

התמקדות

 1. מה מאפיין את מופעי התיאטרון האחר / המופע הפוסטמודרני לעומת תיאטרון "אמצע הדרך" (התיאטרון הריאליסטי לדוגמא).
 2. מה ההבדל בפרשנות הצופה של שני סוגי תיאטרון אלה.
 3. אלו מרכיבי תיאטרון שונו או קיבלו מוקד אחר בהצגות פסטיבל עכו לתיאטרון אחר שצפיתם בהן.
 4. בחרו הצגה אחת שצפיתם ונתחו אותה מבחינת: נושאים מרכזיים, שימוש במרכיבי התיאטרון השונים, שינוי שלהם לעומת תיאטרון אמצע הדרך.