שינוי מערכת

שינויי מערכת והודעות לתאריך 13.12

 

        מורים חסרים: לצטר רוחמה,דוכובני אוסנת.

 

 

מרכז למידה:

בלשונית מרכז למידה מופיע קובץ עם תגבורים בחופשת חנוכה.

 

 

 

 

    הודעות לשכבת י"ב:

1.יב 6 שיעור 5+6 תנך עם ליאת.
2. יב 11 שיעור 3 תנך.
3. יב 12 שיעור 2 תנך עם ליאת.
4. יב 21 שיעור 4 תנך.
5. מבחן מוגבר א' מתקיים כרגיל בשיעורים 1+2+3.
        תלמידי קולנוע בחדר 238.
        כימיה הקבוצה של שר בחדר 001.
        מחשבים הקבוצה של רוחמה בחדר 135.
        מחשבים הקבוצה של חננאל בחדר 131.
6.תלמידים שנכשלו במבחן באזרחות או תלמידים שמעוניינים לשפר ציון באזרחות
  בתאריך 22.12.17 תתקיים בחינה .הרישום יהיה באתר בית הספר.
7. מבחן השלמה שהיה אמור להתקיים בתאריך 21.12.17 נדחה לתאריך 18.1.18.

 

 

 

      הודעות לשכבת י"א:

   1.   ביום ד' 13.12 יתקיים מבחן מתכונת בהסטוריה .פרסום החדרים יהיה בחדרי בחינה .
   2. תלמידים עולים חדשים נבחנים בחדר 126.
       תלמידי לקש בחדר 226.
      תלמידים שנבחנים עם מחשב בחדר 131.

    

   
   

 

 

   הודעות לשכבת י'

1.שיכבת י' מסיימת את הלימודים ביום ד' 13.12 לאחר שיעור 4.
 2. מבחן במדעים יתקיים בתאריך 27.12
   מבחן במתמטיקה יתקיים בתאריך  25.12