שינוי מערכת

שינויי מערכת והודעות לתאריך 017.01.19

       מורים חסרים : אנגל ארנון,נשיא שלומי,מורנו אלי , זלברפלד שרה.

   
  2. שימו לב : פורסם לוח מבחנים מתוקן לשכבות יא ו יב.

  הודעות לשכבת י"ב:

 1. מבחן מתכונת במתמטיקה יתקיים בשעה 8:00.
  פרסום החדרים בחדרי בחינה,תלמידים שלא רשומים יש רישום נוסף ליד החדר של צדוק.
  2. יב 11-15 אנגלית הקבוצה של דוריאן שיעור 2 בחדר 211.
 2. 3.יב 2 שיעור 2 בחדר וידאו.
 3. 4. יב 5-8 אנגלית הקבוצה של קאיה שיעורים 1+2 בחדר 129.
  5. יב 12-14 מתמטיקה הקבוצה של תמי שיעורים 1+2 בחדר 004.
  6. מבחן בגרות באנגלית :
      שאלון E  בשעה 12:00.
     שאלון A בשעה 12:00
    שאלון C  בשעה 14:00
    שאלון G  בשעה 14:00
     

  הודעות לשכבת י"א:

 1. 1. 

  הודעות לשכבת י':

 1. 1. מבחן השלמה במתמטיקה יתקיים בשיעורים 5+6 
       פרסום החדרים יהיה ליד החדר של צדוק בשעה 11:40.
    תלמידים שלא נבחנים משוחררים לאחר שיעור 4.