שינוי מערכת

שינויי מערכת והודעות לתאריך 18.3.18

        מורים חסרים: מורים שיוצאים לפולין:ירימי צדוק ,חיים בדש,יעקב מרדכי,כהן אילנה,פאר אורית (לשון),מגן דורה,מטלון לירית,צירקל לייקי,קטן דודו,לובל מרגלית,כהן אלונה ,חיה פרץ,סימה גיל,קאיה מיכל,מורנו אלי,חלובה שרי,ירחי יערה,יהל שיר ,בלוך אייל, אהובה דרור,חגי עמוס,טבת סמדר.

תמי רודושקביץ,  חלט גיטה (לא תלמד משעור 4). 

בחינות בגרות במדעי החברה: הבחינות תתחלנה משעה 8:00 . כל תלמיד ייבחן ליד שולחן נפרד.

כלכלה- תוספת זמן חדר מעבדה א' באשכול.

כלכלה- חדר מעבדה ב' אשכול.

סוציולוגיה- תוספת זמן מעבדה ג' אשכול.

סוציולוגיה- מעבדה ד' אשכול.

פסיכולוגיה- תוספת זמן חדר 144, 143 ( פירוט בלוח ליד חדרו של צדוק)

פסיכולוגיה- חדר 127 

פורסם לוח מתכונות ובגרויות לשכבת י"א  ו- י"ב.

מרכז למידה:
1.קורסי תגבור בתנ"ך,אזרחות  ולשון יפתחו בתחילת חופשת הפסח (22/3-23/3)משעה 8:30-12:00.  התלמידים מתבקשים להירשם ולשלם אצל מיכל עמיאל.

    הודעות לשכבת י"ב

יום שני 19/3 :

 1. י"ב10- י"ב21 מבחן בחנ"ג שעורים 1-2 על התלמידים להגיע בשעה 7:50 למחסום מגשימים

   י"ב2 צילומים לספר מחזור שעורים 1-3 

  י"ב8 צילומים לספר מחזור שעורים 4-6

  י"ב20 צילומים לספר מחזור שעורים 6-7 

 2. שינויים בלוח המבחנים:
      מבחן משפר במתמטיקה יהיה בתאריך 21.3 ויחל בשיעור 6.
    2
  .תגבורים בספרות לכיתות של הפנר עופרה:
     בתאריכים 24.3, 25.3, 26.3 משעה 9:00-10:30

      הודעות לשכבת י"א:

תלמידים שלא יוצאים למסע פולין
מצורף מערכת שעות :
1. לתלמידי כיתות מב"ר.
2.לתלמידים בכיתות העיוניות יא 1-21.
3.תלמידי כיתות אתגר לומדים לפי המערכת.
מערכת תלמידים שלא יצאו במשלחת פולין 13-20.3 (3)

  

                     

   הודעות לשכבת י'
שינויי מערכת לתאריכים 13.3-20.3 :
שינויי מערכת פולין 14-20.3.18 (2) (יש לעמוד עם הסמן על שינויי מערכת פולין)
1.מבחן בחינוך תעבורתי שהיה אמור להיות בתאריך 21.3 מבוטל!!
2. מבחן באנגלית יתקיים ביום א' 18.3 בשיעורים 1+2 פרסום החדרים יהיה ליד החדר של צדוק.