שינוי מערכת

שינויי מערכת והודעות לתאריך 21.6.18

       מורים חסרים : 

  
1

    הודעות לשכבת י"ב

  1. מבחן לתלמידים עם מקצועות כפולים ניהול עסקי ואלקטרוניקה  יתקיים ביום ג' 26.6 בשעה 9:00.

  הודעות לשכבת י"א:

 1.קורס במתמטיקה:
  הקבוצה של עדינה בחדר 102.
  הקבוצה של סנדרה בחדר 103. 

 הודעות לשכבת י'

1.תיגבורים לשכבת י':
    עברית בחדר 001.
    הסטוריה בחדר 002.