שינוי מערכת

שינויי מערכת והודעות לתאריך 25/03/19

מורים חסרים : צדוק ירימי,אפטקר איריס,בן מויאל אריק,קצב תפארת ,מרדכי שוש,לובל מרגלית,קרמר מיכל,וכבורט חמדה.

        הודעות לשכבת י"ב:

 1. 1.

  הודעות לשכבת י"א:

 1. 1. מבחן מסכם במתמטיקה יתקיים משיעור 4.
   שיבוץ התלמידים לחדרים נשלח במשוב.ורשימות ניתלו ליד החדר של צדוק.

  הודעות לשכבת י':

 1. 1. שימו לב שינויי בלוח המבחנים:
      הבחינה באנגלית תהיה בתאריך 31.3.19
      הבחינה במתמטיקה תהיה בתאריך 8.4.19.
  2.י' 5-8 אנגלית שיעור 4 הקבוצה של רן בחדר 146
     י' 9-21 מתמטיקה הקבוצה של עדית שיעור 4+5 בחדר 147.
   י' מוגבר כלכלה שיעור 6 בחדר 146.
   י' מוגבר פסיכולוגיה שיעור 6 בחדר 147.