רישום תשע"ט

הרישום יערך בתאריכים הבאים:

חטיבת פסגות – יום ראשון 18/03/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

חטיבת סביונים – יום שני 19/03/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

חטיבת סביון גני-יהודה + חטיבת לבונה – יום שלישי 20/3/18 – בין השעות 12:30 – 17:00

הנכם מתבקשים למלא ולשלוח את טופס הרישום המקוון לא יאוחר מיום חמישי ה-1/3/18 ולהגיע לרישום ע"פ התאריכים הנ"ל מצויידים במסמכים המקוריים הרצ"ב ובצילומים שלהם:

תעודת זהות – כולל הספח בו מופיעים פרטי התלמיד והכתובת

תעודת מחצית א' של כיתה ט'

תעודה שנתית של כיתה ח'

2 תמונות פספורט

ערכת רישום מלאה וחתומה – הסכמה לקבלת שירותים, הצהרת בריאות, טופס ויתור סודיות וטופס מעורבות חברתית

* הורים גרושים מתבקשים להוריד טופס "עדכון הקשר והעברת מידע לשני ההורים" מאתר ביה"ס ולהביאו מלא וחתום במועד הרישום.

* תושבי חוץ (למעט תושבי סביון ובית אריה) מתבקשים להביא עמם "אישור לימודי חוץ" ואמצעי תשלום (שיק או מזומן)

* הקריטריונים לשיבוץ לקבוצות הלימוד באנגלית ובמתמטיקה מפורסמים באתר ביה"ס, בלשונית "רישום תשע"ט". תלמידים המעוניינים לעבור רמת לימוד במקצועות אלו, מתבקשים להירשם לבחינות המעבר באמצעות הטפסים המקוונים שיפורסמו באתר ביה"ס.

בהצלחה!