איגרת לתלמיד המעוניין להבחן במבחן מעבר במתמטיקה ונושאים לבחנה.